9.8. Spegelvend horisontalt; Spegelvend vertikalt

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2281 $ 2007-02-19 KoSt

Du kan vende biletet, eller snu det rundt som eit kort, med kommandoane Spegelvend horisontalt og Spegelvend vertikalt. Desse kommandoane verkar på heile biletet. For å spegelvende eit utval, bruker du vendeverktøyet. For å spegelvende eit lag, bruker du menyen LagTransformer eller vendeverktøyet.

9.8.1. Aktivering

  • Du får tilgang til horisontalvendinga frå biletmenyen via BileteTransformerSpegelvend horisontalt.

  • Du får tilgang til vertikalvendinga frå biletmenyen via BileteTransformerSpegelvend vertikalt.