15.7. Blanda

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2559 $ 2008-08-19 kost

15.7.1. Oversyn

Figur 16.319. Eksempel på bruk av filteret “Blanda

Eksempel på bruk av filteret Blanda

Etter bruk av filteret “Blanda


[Obs] Obs

Dette filteret er førebels ikkje dokumentert.

Blanda

15.7.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterAlfa til logoBlanda.

15.7.3. Innstillingar

Figur 16.320. Innstillingane for filteret “Blanda

Innstillingane for filteret Blanda