2.6. Pikseliser

2.6.1. Oversyn

Figur 16.16. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Original

Eksempel på bruk av filteret

Sløra


Dette filteret omformar biletet til store fargeblokker noe liknande slike som blir brukte på fjernsyn for å kamuflera ansiktet til folk som ikkje skal gjenkjennast. Denne effekten er nærare forklart i [BACH04] som “Abraham Lincoln Effekt”.

2.6.2. Å opne filteret

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterSløringPikseliser

2.6.3. Innstillingar

Figur 16.17. Innstillingane for filteret “Pikselisér

Innstillingane for filteret Pikselisér

Pikselbreidde

Her bestemmer du breidda på fargeblokka.

Pikselhøgde

Her bestemmer du høgda på fargeblokka.

Lenkeknappen

Dersom lenka er broten, ved at du har klikka på henne, kan du setje verdiane for høgde og breidde uavhengige av kvarandre. Elles er dei lenka saman.

Måleeining

Du bestemmer måleeining for høgde og breidde i rulleboksen.