15.5. Basisk I

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2446 $ 2008-01-30 KoSt

15.5.1. Oversyn

Figur 16.315. Eksempel på bruk av filteret “Basisk I

Eksempel på bruk av filteret Basisk I

Filteret brukt


Dette filteret legg ein fargeovergangseffekt med skygge og bakgrunn til alfalaget i det aktive laget.

[Advarsel] Advarsel

Biletet vil alltid bli så stort som det aktive laget.

Filteret er avleidd frå skriptet “Basisk I” (UtvidingarLogoBasisk I i verktøykassa) som lager denne tekseffekten:

Script-Fu-skriptet “Basisk I

Du kan reprodusere effekten ved å bruke blandeverktøyet med desse innstillingane:

  • Modus: Multipliser

  • Fargeovergang: FG til BG (RGB) der forgrunnen er kvit og bakgrunnen svart.

  • Forskyving: 20

  • Form: Radial

  • Utjamning: aktivert

15.5.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterAlfa til logoBasisk I

15.5.3. Innstillingar

Figur 16.316. Innstillingar for filteret “basisk I

Innstillingar for filteret basisk I

Bakgrunnsfarge

Denne fargen blir brukt til å fylle bakgrunnslaget laga av filteret. Forvalet er sett til kvit, men du kan klikke på fargeruta for å velje ein annan farge.

Tekstfarge

Namnet skriv seg frå det originale logoskriptet. I filteret blir denne fargen, som er forvald til blå (6,6,206), brukt for å farge inn alfakanalen før fargeovergangseffekten blir lagt til.