2.4. Tastesnarvegar

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2567 $ 2008-08-20 KoSt

Bruken av denne kommandoen er nærare omtalt under Seksjon 5, “ Å lage snarvegar til menyfunksjonane.

2.4.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne kommandoen frå menyen i verktøykassa via FilTastatursnarvegar.

  • Kommandoen er også tilgjengeleg frå biletmenyen via RedigerTastatursnarvegar.