10.6. Slett laget

Kommandoen Slett laget fjernar det aktive laget frå biletet.

10.6.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagSlett laget eller frå menyen som dukkar opp når du høgreklikkar i biletet.