10.35. Farge til alfa

10.35.1. Oversyn

Dette filteret gjer alle pikslane med ein bestemt farge gjennomsiktige ved å opprette ein alfakanal for biletet. Filteret prøver å bevare kantutjamningar ved hjelp av ein rutine som omformar delvis farge til delvis gjennomsikt. På denne måten vil område som inneheld litt av den valde fargen, bli litt gjennomsiktige.

10.35.2. Aktivering

Du har tilgang til menyvalet frå biletmenyen via FargarFarge til alfa

10.35.3. Innstillingar

Figur 15.120. Innstillingane for menyvalet “Farge til alfa

Innstillingane for menyvalet Farge til alfa

Farge

Klikk på Frå-ruta for å få fram fargedialogen slik at du kan velje kva for farge som skal bli gjennomsiktig. Du kan også bruke fargeplukkaren og klikke på den ønskte fargen. Den valde fargen blir forgrunnsfarge i verktøykassa. Høgreklikkar du på frå-ruta, kjem det opp ein meny der du kan velje å hente farge frå forgrunn, bakgrunn, eller svart eller kvit. (I noen system kan du også dra fargen frå fargeplukkaren til frå-ruta).