12. Verktøy

12.1. Innleiing til menyen “Verktøy

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2424 $ 2007-03-03 KoSt

Figur 15.210. Innhald i menyen Verktøy

Innhald i menyen Verktøy

Oppføringane i Verktøymenyen gir tilgang til dei ulike verktøya i GIMP. Alle verktøya i GIMP er nærare omtalte i seksjonen Verktøykassa.