7.2. Vel alt

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2424 $ 2007-02-11 KoSt

Kommandoen Vel alt oppretter eit nytt utval som inneheld heile det aktive laget.

7.2.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via VelAlt

  • eller med snarvegen Ctrl+A.

  • Du har også tilgang via Utvalsbehandlaren.