7. Lys- og skyggefilter

Figur 16.68. Menyen for filtra “lys og skygge

Menyen for filtra lys og skygge

7.1. Innleiing

Her finn du tre ulike filtergrupper:

  • Dei opphavlege filtra for lyseffektar som legg inn ulike lys- og skyggeeffektar i biletet. Typisk eksempel er lysrefleksane som kan oppstå når du fotograferar utan motlysblendar.

  • Ein del skript i Script-Fu og Python-Fu som lager ulike former for skyggar.

  • Glaseffekfiltra gjer at biletet ser ut som det er sett gjennom glasfliser eller linser.