2.6. Undermenyen “Dialogar

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2337 $ 2007-12-27 KoSt

Figur 15.9. Dialogmenyen i filmenyen i verktøykassa

Dialogmenyen i filmenyen i verktøykassa

Undermenyen Dialogar i Fil-menyen i verktøykassa inneheld ei liste over dialogar som er tilgjengelege for å redigere biletet. Du kan opna og lukka dialogane etter behov, eller kopla saman dei mest brukte dialogane. Du kan også strø dei rundt på skjermen som frittståande vindauge. Dette er nærare omtalt i Kapittel 14, Dialogvindauge .

2.6.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen i verktøykassa via FilDialogar