9.4. RGB-modus

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2336 $ 2007-02-17 KoSt

Kommandoen RGB omformar biletet til RGB-fargemodus. Sidan denne fargemodellen er spesielt tilpassa skjermen, er det også den mest brukte av modellane. Det er mogleg å omforma RGB-modus til indeksert modus eller gråskala, men mange av fargane forsvinn for alltid i omforminga, så du bør i slike tilfelle arbeide på ein kopi og ikkje på originalen. (Du finn nærare omtale av fargemodus RGB i ordlista).

9.4.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via BileteModusRGB.