3.6. Målarpensel

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2562 $ 2008-02-20 kost

Figur 13.57. Symbolet for “målarpenselen” i verktøykassa

Symbolet for målarpenselen i verktøykassa

Målarpenselen lagar fargestrøk med diffuse kantar. Alle stroka skjer med den for tida aktive penselen.

3.6.1. Aktivering

Du kan hente fram dette verktøyet på fleire måtar:

  • frå biletmenyen via VerktøyTeikneverktøyMålarpensel,

  • ved å klikke på symbolet i verktøykassa

  • eller med tastesnarvegen P.

3.6.2. Valtastane (førehandsvalde)

Ctrl

Gjer målarpenselen om til ein fargeplukkar.

Shift

Gjer at målarpenselen teiknar rette linjer. Held du nede Shift medan du klikkar på venstre museknapp, vil dette lage ei rett linje mellom det punktet du sist klikka på og til det nye klikkpunktet. Du kan halde fram med nye klikk.

3.6.3. Verktøyinnstillingar

Figur 13.58. Innstillingane for “målarpenselen

Innstillingane for målarpenselen

Du får fram verktøyinnstillingane ved å trykka på, (eller i noen tilfelle dobbeltklikka på) verktøysymbolet i verktøykassa

Modus, dekkevne, pensel, skalering, trykkfølsemd, uttoning, sitring, farge frå fargeovergang