11.20. Bytt palett

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2525 $ 2008-02-03 kost

Figur 15.168. Menyindauget for “Bytt palett

Menyindauget for Bytt palett

Denne funksjonen blir brukt for å bytte den gjeldande biletpaletten i eit indeksert bilete med ein annan palett. Kommandoen opnar eit dialogvindauge der du kan velje palett ved å trykke på knappen Palett for å opna palettveljaren:

Figur 15.169. Dialogvindauget for “palettveljaren

Dialogvindauget for palettveljaren

Klikk på ønskt palett i palettveljaren og klikk deretter på knappen OK i vindauget “Bytt palett” for å bytte ut det gjeldande fargekartet med fargane frå den valde paletten.

11.20.1. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FargarKartBytt palett