11.38. TV-filter

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2539 $ 2007-11-18 kost

11.38.1. Oversyn

Dette filteret identifiserer og omformar eventuelle pikslar som kan skape problem når dei skal visast på PAL eller NTSC TV-skjermar. Filteret er bare tilgjengeleg dersom det er såkalla “heite pikslar”, altså problempikslar, i biletet.

11.38.2. Innstillingar

Figur 15.205. Innstillingane for filteret “TV-filter

Innstillingane for filteret TV-filter

Modus

Du må velje TV-system: PAL eller NTSC.

Handling

Du kan velje mellom:

  • Redusert lysstyrke (luminans)

  • Redusert metning

  • Svert. Dette vil omforme “heite” pikslar, dvs. problempikslar, til svart

Kreer nytt lag

Dette gjer at arbeidet blir utført på eit nytt lag i staden for på sjølve biletet. Dette vil gi deg fred i sinnet.