10.8. Forkast tekstinformasjon

Denne kommandoen er synleg bare når det er tekstlag i biletet.

Figur 15.103. Kommandoen “Tekst til bane” mellom andre tekstkommandoar i lagmenyen

Kommandoen Tekst til bane mellom andre tekstkommandoar i lagmenyen

Når du legg til tekst i biletet, vil GIMP registrere dette som spesielle data. Denne kommandoen fjernar denne informasjonen og gjer tekstlaget om til eit vanleg biletlag med punktgrafikk. Nytteverdien av denne kommandoen kan diskuterast.

Også når du bruker grafiske operasjonar på eit tekstlag, vil laget automatisk bli omforma til punktgrafikk. Du kan få tilbake tekstinformasjonen ved å angra operasjonen som modifiserte tekstlaget.

10.8.1. Aktivering

  • Dersom biletet inneheld tekstlag, er kommandoen tilgjengeleg frå biletmenyen via LagForkast tekstinformasjon.