10.11. Vel laget under

Kommandoen Vel laget under gjer laget nedanfor det aktive laget til det aktive laget. Dette blir vist i lagdialogen ved at markeringa som viser aktivt lag flytter eitt hakk ned. Dersom det aktive laget er nedst, vil denne kommandoen vere deaktivert.

[Notat] Notat

På det vanlege Windowstastaturet refererer snartasten Page Down til denne tasten i den lille gruppa på seks tastar til venstre for taltastaturet. Vil du heller bruke taltastaturet, må du deaktivere med tasten Num Lock.

10.11.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagStabelVel laget under,

  • med snarvegen Page Down

  • eller ved å klikke på lagnamnet i lagdialogen.