7.16. Lagra til kanal

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2422 $ 2007-02-12 KoSt

Kommandoen Lagra til kanal lagrar, ikkje uventa, utvalet som ein kanal. Kanalen kan deretter bli brukt som utvalsmaske. Du finn meir informasjon om dette i Seksjon 2.2, “ Kanaldialogen.

Du kan sjå eit eksempel på bruk av denne kommandoen i Seksjon 15, “ Alfa til logo filtra. Her blir det vist korleis ein kan omforme eit utval til ein alfakanal slik at det er råd å bruke eit alfa-til-logo-filter på utvalet.

7.16.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via MVelLagra til kanalt.

  • Du har også tilgang til denne frå utvalsbehandlaren.