10.43. Vend horisontalt

Kommandoen Vend horisontalt spegelvender det aktive laget horisontalt, dvs. frå venstre mot høgre. All anna informasjon i laget er uendra.

10.43.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagTransformerVend horisontalt

10.43.2. Eksempel

Figur 15.127. Bruk av “Vend laget horisontalt

Bruk av Vend laget horisontalt

Før utføringa av kommandoen

Bruk av Vend laget horisontalt

Laget etter vendinga. Det ser ut som laget er spegelvendt langs ein sentral vertikal biletakse.