8.10. Vis laggrenser

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2273 $ 2007-02-15 KoSt

Kommandoen Vis laggrenser slår den gule prikkelinja som markerer ei laggrense av eller på. Denne linja er bare synleg dersom laget er mindre enn biletvindauget. Når laget har same storleik som biletvindauget, blir laggrensa forstyrra av biletkanten.

Du kan forandre normalvisinga for Vis laggrenser i dialogvindauget innstillingar for biletvindauget i menyen innstillingar.

8.10.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via VisVis laggrense.