2. Å lage og bruke utval

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2541 $ 2006-09-11 KoSt

2.1. Å flytte eit utval

Frå GIMP v2.4 har rektangulære og elliptiske utval fire handtak som du kan dra i for å forandre forma på utvalet. Omrisset på utvalet blir markert som før med dei marsjerande maura. Dersom du klikkar inne i utvalet, vil handtaka forsvinne og bare omrisset (maura) er synleg.

2.1.1. Å flytte andre utval

Dei andre utvalsverktøya (frihandsutvalet, tryllestaven og vel etter farge) har ingen handtak og kan ikkje flyttast utan vidare. Også her må du halde nede tastane Ctrl + Alt eller Shift + Alt før du klikkar og drar utvalet på plass.

Du kan bruke piltastane, eventuelt samstundes med Alt-tasten, for å flytte omrisset av utvalet.

2.1.2. Andre metodar

[Notat] Notat

Ein annan, meir generell måte å flytte eit utval på er å lage det om til eit flytande utval (VelGjer flytande) og flytte rundt på dette ved å klikke og dra eller med piltastane. Den opphavlege plassen for utvalet blir tom. Ønskjer du å unngå dette, kan du i staden bruke kopier og lim inn.