5.10. Lagra som mal

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2336 $ 2007-02-08 KoSt

Kommandoen Lagra som mal lager ein mal (eit mønster) med dei same dimensjonane og fargeområdet som originalbiletet. Det dukkar opp ein dialog slik at du kan gi namn til malen. Deretter blir malen lagra og gjort tilgjengeleg i dialogen Nytt bilete. Dersom namnet finst frå før, vil GIMP legge eit tal til namnet slik at det blir eintydig. Du kan bruke dialogen mal for å gjere endringar i eller fjerna malar.

5.10.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne kommandoen frå biletmenyen via FilLagra som mal