10.45. Rotér 90° med klokka

Kommandoen Rotér 90° med klokka roterer det aktive laget 90° rundt sentrum av laget. Operasjonen fører ikkje til tap av pikseldata. Forma på laget blir ikkje endra, men rotasjonen kan føre til at deler av laget kjem utføre biletkanten. Dette er tillatt i GIMP og betyr ikkje at det blir skore bort noe av laget, men at deler av det er usynleg til du anten flyttar på laget eller aukar storleiken på biletet.

10.45.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagTransformerRotér 90° med klokka