3. Å oppretta nye lag

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2498 $ 2006-09-10 KoSt

Det finst fleire måtar å kreere nye lag på i eit bilete. Her er dei viktigaste: