10.44. Vend vertikalt

Kommandoen Vend vertikalt spegelvender det aktive laget vertikalt, dvs. frå topp til botn. All anna informasjon i laget er uendra.

10.44.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagTransformerVend vertikalt