6.11. Lim inn som...

Kommandoen opnar denne undermenyen:

Figur 15.36. Undermenyen “Lim inn som...

Undermenyen Lim inn som...

6.11.1. Lim inn som nytt bilete

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2413 $ 2007-02-09 KoSt

Kommandoen Lim inn som nytt bilete oppretter eit nytt biletvindauge og limer det som måtte finnast på utklippstavla inn i dette. Dersom utklippet ikkje er firkanta, vil alle områda som ikkje rekk ut til ramma bli markerte som gjennomsiktige. Det blir om nødvendig lagt til ein alfakanal automatisk. Du må sjølvsagt kopiera utvalet før du bruker denne kommandoen slik at du får eit bilete med same dimensjonane som utvalet.

6.11.1.1. Aktivering
  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via RedigerLim inn somNytt bilete.

6.11.2. Lim inn som ny pensel

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2336 $ 2007-11-27 kost

Denne kommandoen opnar eit dialogvindauge slik at du kan gi den nye penselen eit namn. Penselen vil bli synleg i penseldialogen.

6.11.2.1. Innstillingar

Figur 15.37. Dialogen for “Lim inn som ny pensel

Dialogen for Lim inn som ny pensel

Penselnamn

Penselnamn er det namnet som blir brukt på penselen i penseldialogen.

Filnamn

Den nye penselen blir lagra som File name (med filutvidinga .gbr) i den personlege brushes-mappa di.

Mellomrom

Mellomrom: Når penselen teiknar ei linje blir dette eigentleg gjort ved å setje av gjentatte penselavtrykk. Mellomrommet er avstanden mellom desse avtrykka. Blir dei tette nok, blir linja heiltrukke.

6.11.2.2. Aktivering
  • Du har tilgang til denne kommandoen frå biletmenyen via RedigerLim inn somNy pensel.

6.11.3. Lim inn som nytt mønsterelement

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2336 $ 2007-11-27 kost

Kommandoen opnar eit dialogvindauge slik at du kan setje namn på mønsterelementet. Det er dette namnet som blir vist i mønsterdialogen.

6.11.3.1. Innstillingar

Figur 15.38. Dialogen for “Ny pensel

Dialogen for Ny pensel

Mønsternamn

Det er dette namnet som blir synleg i Mønsterdialogen.

Filnamn

Det nye mønsterlementet blir lagra som Filnamn (med utvidinga .pat) i den personlege patterns-mappa di.

6.11.3.2. Aktivering
  • Du har tilgang til denne kommandoen frå biletmenyen via RedigerLim inn somNytt mønsterelement.