9.18. Flett saman synlege lag

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2310 $ 2007-02-19 KoSt

Kommandoen Flett saman synlege lag fletter dei laga som er avmerka som synlege, dvs. som har synleg “augeikon” i lagdialogen, saman til eit enkelt lag.

9.18.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via BileteFlett saman synlege lag.

  • eller med snartastane Ctrl+M.

9.18.2. Beskriving av dialogen “Flett saman synlege lag

Figur 15.84. Dialogen “Flett saman synlege lag

Dialogen Flett saman synlege lag

Det ferdige laget skal
  • utvidast etter behov: Det nye laget blir stort nok til å innehalde alle dei laga som skal flettast. Hugs at i GIMP kan eit lag vere større enn biletet.

  • klippast etter biletet: Det nye laget blir like stort som biletet. I GIMP kan eit lag vere større enn biletet. Med denne innstillinga blir alt som er større enn biletet klipt bort.

  • klippast etter botnlaget: Det nye laget blir like stort som botnlaget. Dersom botnlaget er mindre enn noen av dei synlege laga, blir det overskytande klipt bort.

Fjern usynlege lag

Fører til at alle laga som ikkje er merka som synlege blir fjerna frå lagstabelen.

Figur 15.85. Eksempel på bruk av “Fjern usynlege lag

Eksempel på bruk av Fjern usynlege lag

To av dei tre laga er synlege

Eksempel på bruk av Fjern usynlege lag

Fjern usynlege lag” er ikkje avkryssa

Eksempel på bruk av Fjern usynlege lag

Fjern usynlege lag” er avkryssa