2.3. Brukarinnstillingar

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2424 $ 2007-02-06 KoSt

Kommandoen Brukarinnstillingar opnar dialogvindauget for brukarinnstillingar slik at du kan forandre mange av dei globale innstillingane for GIMP og tilpassa desse etter eigne behov.

2.3.1. Aktivering

  • Du får tilgang til undermenyen frå menylinja i verktøykassa via FilBrukarinnstillingar