11.6. Undermenyen “Auto

Figur 15.138. Undermenyen “Auto

Undermenyen Auto

Undermenyen Auto inneheld operasjonar for automatisk justering av fargefordelinga i det aktive laget. Fleire av desse operasjonane er eigentleg programtillegg.

11.6.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via FargarAuto

11.6.2. Innhald i undermenyen

Menyen Auto inneheld undermenyane