3. Menyen “Utvidingar” i verktøykassa

3.1. Innleiing til “Utvid”-menyen

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2491 $ 2007-02-06 KoSt

Figur 15.10. Innhaldet i “Utvid”-menyen

Innhaldet i Utvid-menyen

I denne menyen kan du finne ulike innstillingar for diverse programtillegg (også kjende som “plug-ins”). Du kan også få tilgang til skript via denne menyen.

[Notat] Notat

Kan hende finn du andre punkt på denne menyen enn dei som blir omtalte her. Desse er ikkje ein del av GIMP, men er lagt inn av programtillegg (plug-ins) du, eller andre, har installert. Du kan finne nærare informasjonar om desse funksjonane i dokumentasjonen til programtillegget.