4.8. Å rotere biletet

Figur 3.34. Menyen for “Roter biletet

Menyen for Roter biletet

Tenk deg at du har tatt noen av bileta i høgdeformat og nå blir desse bileta viste liggande. Dette er enkelt å rette opp. Høgreklikk på biletet og følgj menyen BileteTransformerRoter 90° med klokka. Her er eit eksempel med eit anna APOD-bilete rotert 90° mot klokka.

Figur 3.35. Eksempel på bruk av “Rotater biletet

Eksempel på bruk av Rotater biletet

Originalbiletet

Eksempel på bruk av Rotater biletet

Biletet rotert 90° mot klokka