11.26. Fargelegg frå palett

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2525 $ 2008-01-15 kost

11.26.1. Oversyn

Dette programtillegget bytter ut fargane i biletet med fargar frå den aktive paletten vald via DialogarPalettar.

Kvar piksel i teikneområdet (laget, utvalet o.l.) får farge frå paletten ved at filteret reknar ut fargegløden for pikselen og bruker denne verdien for å hente den fargen som har tilsvarande indeksnummer i paletten. Ein svart piksel i biletet vil såleis få den første fargen i paletten, medan ein kvit piksel vil få den siste fargen. Filteret arbeider både på gråskala- og RGB-bilete, med og utan alfakanal.

11.26.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FargarKartFargelegg frå palett.

11.26.3. Eksempel

Figur 15.178. Den aktive paletten avbilda på ein fargeovergang

Den aktive paletten avbilda på ein fargeovergang

Den gjeldande paletten med 18 fargar

Den aktive paletten avbilda på ein fargeovergang

Til venstre originalbiletet, til høgre etter bruk av “Fargelegg frå palett”.


Fargane på den gjeldande paletten (“Pastels”) er brukte på ein svart til kvit fargeovergang. Den svarte fargen i fargeovergangen blir erstatta med den fargen som har lågaste indeksen i paletten (oransj). Den kvite fargen i fargeovergangen blir erstatta med den fargen som har høgast indeksen i paletten (raud). Dei andre fargane blir spreidde utover i høve til rekkefølgja dei har i paletten.