10.48. Valfri rotasjon

Kommandoen Valfri rotasjon roterer det aktive laget ein valfri vinkel, og er ein annan måte å få tilgang til rotérverktøyet på. Du finn også fyldigare informasjon under beskrivinga av dette verktøyet.

Figur 15.128. Dialogvindauget for “Valfri rotasjon

Dialogvindauget for Valfri rotasjon

10.48.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagTransformerValfri rotasjon

  • eller med snarvegen Shift+R.