7.3. Aktivt biletområde

Figur 13.161. Indikatorområdet for aktivt bilete

Indikatorområdet for aktivt bilete

Her blir det vist ein miniatyr av det biletet som for tida er aktivert dersom det er merka av for “følj aktivt bilete” i FilBrukarinnstillingarVerktøykassa. Klikk på dette biletet for å opne “biletdialogen” som viser kva for bilete som ligg på skjermen. Du kan også klikke og dra miniatyren til ein tilgjengeleg XDS-filbehandlar for å lagre biletet. Det vil då bli opna ein lagringsdialog der du kan gi biletet eit namn: