11.32. Fargeromanalyse

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2540 $ 2007-11-30 kost

11.32.1. Oversyn

Figur 15.192. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Resultatet av filteret “Fargeromanalyse


Filteret gir opplysningar om storleiken på biletet i pikslar og kor mange ulike fargar det inneheld. (Filteret blei endra i GIMP versjon 2.4.)

11.32.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FargarInfoFargeromanalyse