8.16. Lerretfarge

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2460 $ 2007-02-15 KoSt

Figur 15.64. Innhaldet i menyen for “Lerretfarge

Innhaldet i menyen for Lerretfarge

Du kan forandra fargen på lerretet med kommandoen Lerretfarge. Lerretet er i denne samanhengen flata biletet ligg på. Den ramma som av og til er synleg mellom biletet og kanten av biletvindauget. Kva farge du vel på lerretet er ei smakssak, og har ingenting med fargane i biletet å gjere.

8.16.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via VisLerretfarge.

8.16.2. Innstillingar

  • Frå tema: Bruker fargen frå tema i menyen Innstillingar.

  • Farge for lyse/mørke ruter: Bruker gjennomsikt slik det er definert i skjerm i menyen innstillingar.

  • Vel eigendefinerte fargar: Opnar menyen for å velje farge slik at du kan bestemma fargen.

  • Som i brukarvalet: Bruker fargen som er definert i innstillingar for biletvindauget i menyen innstillingar.