9.10. Giljotin

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2406 $ 2007-02-19 KoSt

Kommandoen Giljotin deler opp biletet etter hjelpelinjene på same måten som ei papirbunke blir delt ved hjelp av ein såkalla giljotin (papirkniv). Kvar ny bit blir eit nytt bilete.

9.10.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via BileteTransformerGiljotin.