3.12. Perspektivkloning

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2567 $ 2007-11-11 KoSt

Figur 13.75. Verktøyet “perspektivkloning” i verktøykassa

Verktøyet perspektivkloning i verktøykassa

Dette verktøyet blir brukt til å klone i det perspektivet du ønskjer. Først bestemmer du perspektivlinjene på same måten som i verktøyet forandre perspektiv. Deretter vel du perspektivkloning og kloner på same måte som ved bruk av kloneverktøyet.

3.12.1. Aktivering

Du kan aktivere dette verktøyet på fleire måtar:

  • Frå biletmenyen via VerktøyTeikneverktøyPerspektivkloning,

  • eller ved å klikke på symbolet i verktøykassa.

3.12.2. Valtastane (førehandsvalde)

Ctrl

Ctrl-klikk for å velje kjelde for kloninga, dvs. området det skal klonast frå.

Shift

Dersom du trykker denne tasten, vil du sjå ein tynn strek mellom det punktet du sist klikka på som kjeldeområde og til musepeikaren. Dersom du klikkar igjen, medan du held nede Shift-tasten, vil verktøyet klone langs denne linja.

3.12.3. Verktøyinnstillingar

Figur 13.76. Innstillingane for verktøyet “perspektivkloning

Innstillingane for verktøyet perspektivkloning

Du får fram verktøyinnstillingane for dette verktøyet ved å (dobbelt-)klikka på symbolet i verktøykassa.

Operasjonsmodus

Når du skal perspektivklone, må du først Forandre perspektiv. Dette verkar på same måten som i verktøyet perspektiv. Deretter vel du perspektivkloning og bruker verktøyet på same måten som kloneverktøyet.

Modus, dekkevne, pensel, skalering, trykkfølsemd, uttoning, sitring, hard kant
Kjelde, Innretting

Desse er nærare omtalte under kloneverktøyet.

3.12.4. Eksempel

Figur 13.77. Eksempel på bruk av verktøyet “perspektivkloning

Eksempel på bruk av verktøyet perspektivkloning

Forandre perspektiv” er aktivert. Perspektivlinjene er plasserte.

Eksempel på bruk av verktøyet perspektivkloning

Perspektivkloning” er aktivert. Det kvite rektangelet er klona. Du kan sjå at det blir smalare for å vise at det fjernar seg.