11.4. Inverter

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2336 $ 2008-01-15 kost

Kommandoen Inverter bytter om på fargeverdiane og lysverdiane for kvar piksel i det aktive laget. Laget blir omforma til eit negativ, for dei som kjenner dette uttrykket betre. Mørke område blir tilsvarande lyse, og fargane blir bytt til komplimentærfargen. Du kan finne meir om fargane i ordlista under fargemodus.

[Notat] Notat

Denne kommandoen verkar bare på bilete i RGB- og gråskalaformat. Dersom biletet er indeksert, er kommandoen ikkje aktivisert.

[Advarsel] Advarsel

Ikkje bland denne kommandoen saman med kommandoen Inverter utvalet.

11.4.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via FargarInverter.

11.4.2. Eksempel

Figur 15.135. Bruk av kommandoen “Inverter

Bruk av kommandoen Inverter

Originalbiletet

Bruk av kommandoen Inverter

Med inverterte fargar