16.8. Skjer frå sjablong

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2336 $ 2007-10-07 KoSt

16.8.1. Oversyn

Figur 16.381. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Etter bruk av filteret “skjer frå sjablong


Dette filteret bruker eit gråskalabilete med eitt enkelt lag som sjablong (mønster) for utskjeringane. Biletet som det skal skjerast ut i må ha eitt enkelt biletlag i RGB-format eller gråskala. Dette biletet må ha nøyaktig same format som sjablongbiletet.

16.8.2. Aktivering av filteret

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterDekorSkjer frå sjablong

16.8.3. Innstillingar

Figur 16.382. Innstillingane for filteret “skjer frå sjablong

Innstillingane for filteret skjer frå sjablong

Målbiletet

Her vel du kva bilete som effekten av utskjeringa skal verka på. Nedtrekkslista vil vise alle opna bilete.

Skjer ut kvite område

Denne innstillinga er normalt aktivert og gjer at sjablongen verkar slik som nemnd ovanfor. Dersom denne ikkje er aktivert, vil filteret bruke det inverterte biletet som mønster. Eksempel:

Figur 16.383. Gravørmasker

Gravørmasker

Normal maske

Gravørmasker

Invertert maske


I eksemplet nedanfor er målet eit einsfarga, lysegult bilete. Legg merke til at når skjer kvite område er aktivert (biletet til venstre), er det rektangulære området som svarer til det svarte området på sjablongen uforandra. Dersom dette valet ikkje er aktivisert (biletet til høgre), blir det elliptiske området som svarer til det svarte området på den inverterte sjablongen uforandra.

Figur 16.384. Eksempel med “skjer kvite område” aktivt

Eksempel med skjer kvite område aktivt

Kvite område utskorne

Eksempel med skjer kvite område aktivt

Sjablong

Eksempel med skjer kvite område aktivt

Svarte område utskorne