5. Fil”-menyen i biletvindauget

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2272 $ 2007-02-07 KoSt

5.1. Filmenyen

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2529 $ 2007-12-27 KoSt

Figur 15.23. Filmenyen i biletvindauget

Filmenyen i biletvindauget

Figur 15.24. Filmenyen i verktøykassa

Filmenyen i verktøykassa

Både i verktøykassa og biletvindauget inneheld ein Fil-meny. Desse menyane er ulike, sjølv om noen av innslaga er felles.

[Notat] Notat

Kan hende finn du andre punkt på denne menyen enn dei som blir omtalte her. Desse er ikkje ein del av GIMP, men er lagt inn av programtillegg (plug-ins) du, eller andre, har installert. Du kan finne nærare informasjonar om desse funksjonane i dokumentasjonen til programtillegget.