7.12. Auk

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2424 $ 2007-02-12 KoSt

Kommandoen Auk gjer utvalet større. Han verkar på nokolunde same måten som kommandoen Krymp, som gjer utvalet mindre.

7.12.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via VelAuk.

7.12.2. Beskriving av dialogen “Auk utvalet

Figur 15.48. Dialogvindauget for “Auk utvalet

Dialogvindauget for Auk utvalet

Auk utvalet med

Her kan du skrive inn kor mykje utvalet skal aukast. Normalt blir dette målt i pikslar, men du kan endre måleeining ved hjelp av nedtrekksmenyen.

7.12.3. Ein raritet med det rektangulære utvalet

Når du aukar eit rektangulært utval får resultatet avrunda hjørne. Årsaka ser du nedanfor:

Figur 15.49. Eit rektangulært utval får avrunda hjørne

Eit rektangulært utval får avrunda hjørne

Alle “hjørnepunkta” i det auka utvalet har same avstanden frå det opphavlege hjørnepunktet. Dermed blir det nye hjørnet ein kvartsirkel.


Dersom du ikkje ønskjer avrunda hjørne, kan du bruke kommandoen Avrunda hjørne med radius sett til 0 %.