11.17. Set saman på nytt

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2512 $ 2007-11-18 KoSt

11.17.1. Oversyn

Figur 15.164. Eksempel på bruk av kommandoen

Eksempel på bruk av kommandoen

Originalbiletet (Separert RGB)

Eksempel på bruk av kommandoen

Etter bruk av kommandoen “Set saman på nytt


Denne kommandoen set saman eit bilete frå dei einskilde komponentane (RGB, HSV osv.) som er laga ved hjelp av kommandoen separer.

11.17.2. Aktivering

  • Du har tilgang til kommandoen frå biletmenyen via FargarKomponentarSet saman på nytt