5. Forbetringar

5.1. Innleiing

Filtra i denne kategorien blir brukte for å utbetre småfeil i biletet, som for eksempel støvflekkar, støy eller at biletet er litt uskarpt.