7.17. Til bane

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2446 $ 2007-02-12 KoSt

Kommandoen Til bane omformar eit utval til ein bane. Tilsynelatande forandrar ikkje biletet seg noe, men du kan sjå den nye banen i banedialogen. Ved hjelp av baneverktøyet i verktøykassa kan du avpassa omrisset av utvalet svært nøyaktig. Du finn meir om dette i kapitlet om banedialogar.

7.17.1. Aktivering