10.21. Undermenyen “Masker

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2413 $ 2008-03-23 KoSt

Figur 15.113. Undermenyen “Masker” i menyen “Lag

Undermenyen Masker i menyen Lag

Undermenyen Masker i Lag-menyen inneheld kommandoar som verkar på lagmasker. Med dei ulike innslaga kan du opprette masker, arbeide på masker, fjerne masker eller omforme ei maske til eit utval. Sjå meir om dette under Lagmasker.

10.21.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagMasker.

10.21.2. Innhald i undermenyen

Kommandoane i undermenyen “Masker”: