7. Menyen “Vel

7.1. Innleiing til vel-menyen

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2308 $ 2007-02-12 KoSt

Figur 15.42. Innhaldet i menyen “vel

Innhaldet i menyen vel

Denne avdelinga forklarer kommandoane i menyen Vel i biletmenyen.

[Notat] Notat

Kan hende finn du andre punkt på denne menyen enn dei som blir omtalte her. Desse er ikkje ein del av GIMP, men er lagt inn av programtillegg (plug-ins) du, eller andre, har installert. Du kan finne nærare informasjonar om desse funksjonane i dokumentasjonen til programtillegget.