11.33. Palettutglatting

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2540 $ 2007-11-18 kost

11.33.1. Oversyn

Figur 15.193. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Etter bruk av filteret “Palettutglatting


Filteret lagar ein stripete palett av fargane i det aktive laget eller det aktive utvalet. Hovudføremålet med dette filteret er å lage fargekart til bruk med filteret Flamme.

11.33.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FargarInfoPalettutglatting

11.33.3. Innstillingar

Figur 15.194. Innstillingane for filteret “Palettutglatting

Innstillingane for filteret Palettutglatting

Breidde - Høgde

Dette er Breidde og Høgde for paletten. Dersom lenka ikkje er broten vil desse to vere lenka saman. Du bryt eller opnar lenka ved å klikke på lenkesynbolet. Du kan også velje andre einingar enn pikslar dersom dette er ønskjeleg.

Søkedjupn

Aukande søkedjupn (1 - 1024) resulterer i fleire fargesjatteringar i paletten.