9. Menyen “Bilete” i biletmenyen

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2516 $ 2007-02-17 KoSt

9.1. Menyen “Bilete” i biletmenyen

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2272 $ 2007-02-17 KoSt

Figur 15.65. Innhaldet i “Bilete”-menyen

Innhaldet i Bilete-menyen

Menyen Bilete inneheld kommandoar som påverkar heile biletet på ein eller annan måte, ikkje bare eit lag eller andre spesifiserte område på biletet.

[Notat] Notat

Kan hende finn du andre punkt på denne menyen enn dei som blir omtalte her. Desse er ikkje ein del av GIMP, men er lagt inn av programtillegg (plug-ins) du, eller andre, har installert. Du kan finne nærare informasjonar om desse funksjonane i dokumentasjonen til programtillegget.