15.14. Frost

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2559 $ 2008-08-19 kost

15.14.1. Oversyn

Figur 16.338. Eksempel på bruk av filteret “Frost

Eksempel på bruk av filteret Frost

Etter bruk av filteret “Frost


[Obs] Obs

Dette filteret er førebels ikkje dokumentert.

15.14.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterAlfa til logoFrost.

15.14.3. Innstillingar

Figur 16.339. Innstillingane for filteret “Frost

Innstillingane for filteret Frost